Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Upiory, duchy, zjawy. Widmowe reprezentacje w popkulturze
Katowice, 16-17 października 2015

Zapewne najlepszą metodą na uchwycenie istoty pewnej epoki
jest zwrócenie uwagi nie na jej wyraźne cechy, definiujące ją
konstrukcje społeczne i ideologiczne, lecz na przepędzone duchy,
które w niej straszą; jakkolwiek duchy te zamieszkują region bytów
nieistniejących, to jednak upierają się przy swym istnieniu
i zachowują swoją siłę sprawczą.
SlavojŽižek, Przekleństwo fantazji


Choć upiory, duchy, widma i zjawy zrazu automatycznie kojarzą się z fantastyką grozy, w rzeczywistości są o wiele bliższe światu codziennego doświadczania przez głębokie zakorzenienie w kulturze, języku i powszechnej świadomości. Miraże, złudzenia, fantasmagorie, fantomy, koszmary, zmory, urojenia i zwidy koegzystują z jednym z najczęściej używanych współcześnie słów – medium, w mediumizmie kojarzonym z kanałem transmitującym wrażenia pozazmysłowe do empirycznego świata zmysłów. Stąd też figurę ducha czy widma można potraktować jako kolejną nośną metaforę płynnej ponowoczesności, w której istotne jest nie to, co przynależy do jednego z przeciwstawnych porządków, lecz to właśnie, co sytuuje się pomiędzy, w fenomenologicznej przestrzeni międzyświata (intermonde). Starając się wyzyskać tę właśnie wieloznaczność i migotliwość terminu, zachęcamy Państwa do nadsyłania abstraktów wystąpień inspirowanych poniższą listą otwartych zagadnień konferencyjnych:

• Opowieści o duchach (np. Montague Rhodes James, Algernon Blackwood, Shirley Jackson, Stephen King)
• Nawiedzone miejsca(np. filmy „Amityville”, „Poltergeist”, „American Horror Story”, „Inni” czy gry „Alone in the Dark”, „Among the Sleep”)
• Widma kryzysów ekonomicznych
• Kultura egzorcyzmów („Egzorcyzmy EmilyRose”, „Constantine”, „Rytuał”)
• Fenomen Halloween we współczesnej kulturze
• Powrót wierzeń ludowych w kulturze popularnej
• Widmowa władza (korporacje i tajne organizacje – S.P.E.C.T.R.E., S. H. I. E. L. D.)
• Widma z krypty, czyli upiorne sekrety rodzinne (Nicolas Abraham i Maria Torok)
• Spirytyzm, mediumizm i hipnotyzm
• Światy duchów i plany eteryczne (np. Umbra w grze fabularnej „Warewolf: Apocalypse” albo Arkadia w „Changeling: The Lost”)
• Nawiedzone media, czyli duchy nowych technologii (Jeffrey Sconce, Marina Warner, Friedrich Kittler – „Weird Tales”, „The Twilight Zone”)
• Duchy i maszyny, wirtualne reprezentacje duchów w cyberpunku („Ghost in the Shell”, „Kod nieśmiertelności”, „Idoru” Williama Gibsona)
• Duchy Dalekiego (np. japońskie: obake, bakemono,yūrei, kami) i Bliskiego Wschodu (np. arabskie: dżinny ighule czy żydowskie dybuki).
• Duchy Europy i Ameryki (np. banshee, poltergeist, wendigo, strzyga, la llorona, lamia, etc.)
• Widma przeszłości („Noc żywych Żydów”)
• Widma przyszłości (science fiction – nauka i jej widma; widma zagłady USA i apokalipsy)
• Ghost-writing („Autor widmo”) i książki-widma („Książka bez tytułu”)

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fenomenologiaduchow@gmail.com mija 10 września 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów).

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł (350 zł dla studentów, doktorantów i osób uczących się), którą należało będzie uiścić najpóźniej do 5 października 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora konferencji, można odnaleźć na stronie factaficta.org/konferencje.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunkiem otrzymania grantu będzie: 1) pozytywne zrecenzowanie nadesłanego abstraktu przez organizatorów lub wyznaczonych przez nich zewnętrznych recenzentów oraz 2) zgodność tematyczna dorobku aplikanta z profilem konferencji. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu konferencyjnego informujemy o konieczności uprzedniego zapoznania się z zasadami przyznawania zwolnień z opłat konferencyjnych przez Ośrodek pod adresem http://issuu.com/factaficta/docs/ff_zasady_przyznawania_grant__w

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Zgłoszenia akredytacji prasowej i uczestnictwa biernego prosimy przesyłać na adres fenomenologiaduchow@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 3.0) lub, w razie mniejszej ilości tekstów, w punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s